14-06-2019 - 10:07
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Resultaten per nationale partij: 2019-2024 België - Officiële resultaten

Stempercentage voor nationale partijen
Nationale partijen Percentage van de stemmen
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 13,73%
VI.Belang - Vlaams Belang 11,68%
PS - Parti Socialiste 10,19%
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 9,76%
CD&V - Christen-Democratisch & Vlaams 8,90%
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 7,60%
Groen - Groen 7,57%
MR - Mouvement Réformateur 7,36%
sp.a - Socialistische Partij - Anders 6,25%
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 5,57%
cdH - Centre Démocrate Humaniste 3,41%
PVDA-PTB - Partij van de Arbeid van België 3,03%
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 2,26%
PP - Parti Populaire 1,78%
CSP - Christlich Soziale Partei 0,22%
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 0,10%
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 0,08%
SP - Sozialistische Partei 0,07%
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 0,07%
Andere partijen N. - Andere partijen Nederlands kiescollege 0,29%
Andere partijen D. - Andere partijen Duitstalig kiescollege 0,08%
Andere partijen F. - Andere partijen Frans kiescollege 0,00%
26-05-2019 - 23:51
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Zetels per politieke fractie: 2019-2024 België - Voorlopige resultaten

Zetels per politieke fractie
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
GUE/NGL 1
S&D 3
Groenen/EVA 3
Renew Europe 4
EVP 4
ECR 3
ID 3

Politieke fracties in het Europees Parlement

  • EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten)
  • S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement
  • ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links
  • Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie
  • EFDD - Fractie Europa van Vrijheid en Directe Democratie
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Niet-fractiegebonden leden
  • Overigen - Nieuw gekozen leden die niet tot een fractie van het aftredend Parlement behoren

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

26-05-2019 - 23:51
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Splitsing in nationale partijen en politieke fracties: 2019-2024 België - Voorlopige resultaten

Samenstelling van nationale zetels in het Europees Parlement, uitgesplitst in Europese politieke fracties en nationale partijen
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
CD&V Christen-Democratisch & Vlaams 2
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
CSP Christlich Soziale Partei 1
Renew Europe - Renew Europe group 4
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
MR Mouvement Réformateur 2
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
PS Parti Socialiste 2
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 3
Groenen/EVA - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
Groen Groen 1
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
ID - Identity and Democracy 3
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
VI.Belang Vlaams Belang 3
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 1
Nationale partijen die lid zijn van deze politieke fractie
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

27-05-2019 - 10:18
Alle tijdstippen zijn in GMT+2

Opkomst per jaar België - Voorlopige resultaten

Nationale en Europese opkomst per jaar, in procentpunten
Jaar België Europese Unie
1979 91,36% 61,99%
1984 92,09% 58,98%
1989 90,73% 58,41%
1994 90,66% 56,67%
1999 91,05% 49,51%
2004 90,81% 45,47%
2009 90,39% 42,97%
2014 89,64% 42,61%
2019 88,47% 50,62%
Download en deel
Deze grafiek downloaden