Europese Unie

Europees Parlement: 2009 - 2014 Uittredend Parlement

Verdeling van politieke fracties in het Europees Parlement
Politieke fracties in het Europees Parlement Aantal zetels % van de zetels
EVP - Fractie van de Europese Volkspartij (christendemocraten) 273 35,73%
S&D - Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten in het Europees Parlement 195 25,52%
ALDE - Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa 83 10,86%
Verts/ALE - Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie 57 7,46%
ECR - Fractie Europese Conservatieven en Hervormers 57 7,46%
GUE/NGL - Confederale Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links 35 4,58%
EFD - Europa van vrijheid en democratie 31 4,06%
NI - Niet-fractiegebonden leden 33 4,32%

Sinds 2009 bestaat een fractie conform het Reglement van het Europees Parlement uit minstens 25 leden uit ten minste zeven lidstaten.

Genderverdeling van Europarlementariërs per jaar Constituerende vergadering

Gender-verdeling van Europarlementariërs per jaar
Europese Unie
Jaar Vrouwen Mannen
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%

Opkomst per jaar Definitieve resultaten

Opkomst in de Europese Unie per jaar, in procentpunten
Jaar Europese Unie
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%