Genderverdeling Europarlementariërs: 2019

Het Europees Parlement zal op 26 mei 2019 de resultaten van de Europese verkiezingen van 2019 per land publiceren, samen met een prognose van de samenstelling van het nieuwe Parlement. Het opstellen van de prognose is uitbesteed aan Kantar. Het bedrijf zal hierbij rekening houden met de nationale kieswetten. In een Europees overzicht wordt een eerste algemene prognose gegeven over de omvang van de fracties op basis van de samenstelling van het huidige Parlement. De gegevens worden in de loop van de verkiezingsavond steeds verder aangevuld. Zo wordt de prognose voortdurend bijgesteld tot de stembureaus sluiten en de definitieve resultaten binnen zijn.

Naast het Europees overzicht zijn er ook nationale pagina's. Hierop verschijnen in de vooravond van 26 mei voor de landen waar de stemming reeds is afgesloten de verkiezingsresultaten van de nationale partijen en fracties, uitgedrukt in procenten en aantal zetels. Ook de cijfers van de nationale verkiezingsautoriteiten over de opkomst worden op deze pagina's geplaatst. De nationale pagina's worden in de loop van de verkiezingsavond voortdurend aangevuld en bijgewerkt tot de definitieve resultaten bekend zijn.

Wat houdt een prognose precies in? In de prognose wordt een inschatting gemaakt van de zetelverdeling van het nieuwe Parlement. Dit gebeurt op basis van verschillende beschikbare gegevens, zoals officieuze schattingen en exitpolls, of officiële verkiezingsresultaten. Zowel de officieuze als de officiële gegevens van een bepaalde lidstaat worden pas gepubliceerd als de stembureaus in dat land gesloten zijn. Deze sluitingstijden verschillen van land tot land. Kantar maakt een voorspelling van de zetelverdeling in het Europees Parlement door nationale verkiezingsresultaten aan de hand van het nationale kiesrecht om te zetten naar zetels binnen de fracties van het huidige Parlement. Pas tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe Parlement, in juli 2019, zal duidelijk worden wat de nieuwe samenstelling is en welke fracties mogelijk zijn. De prognose is dus een voorlopig beeld op basis van het huidige Parlement.

Waar staat de categorie 'andere' voor? De prognose van de samenstelling van het Parlement is gebaseerd op de huidige structuur, omdat de nieuwe samenstelling pas duidelijk zal worden wanneer het volgende Parlement in juli voor het eerst bijeenkomt. Nationale partijen die momenteel in het Parlement vertegenwoordigd zijn, worden in dezelfde fractie geplaatst. Nationale partijen die momenteel niet aanwezig zijn in het Europees Parlement maar wel aangesloten zijn bij een erkende Europese politieke partij, tellen mee voor de zetels van de bijbehorende fractie. En dan zijn er nog nationale partijen die momenteel niet in het Europees Parlement vertegenwoordigd zijn en ook geen officiële banden hebben met een erkende Europese politieke partij. Zij komen terecht in de categorie 'andere', ongeacht hun politieke oriëntatie. Alleen wanneer een politieke partij ons schriftelijk meedeelt dat ze bij een andere fractie wil worden ingedeeld, of uit de categorie “andere” naar een fractie wil worden overgeplaatst, wordt dit in de prognose aangepast. Aangezien het moeilijk te voorspellen is bij welke fractie(s) de partijen uit de categorie “andere” zich zullen aansluiten, is deze groep in het grafisch overzicht gelijk verdeeld over de linker- en rechterhelft van de grote vergaderzaal.


Kom erachter hoe de Europese verkiezingen werken
Download en deel
Deze grafiek downloaden